Åk 6–9
 
Svenska/Русский
2.2 Vinkel
Vi visar här de viktigaste begreppen när du arbetar med vinklar. Om du sedan vill lära dig mer kan du läsa avsnittet Vinklar.

En vinkel består av två strålar som utgår från en punkt. Strålarna kallas vinkelben och punkten vinkelspets. En vinkel kan symboliseras med Λ
.

Det finns olika typer av vinklar och det som avgör benämningen är hur stor vinkeln (Λ) är. Här är några exempel:

Spetsig vinkel

Rät vinkel
Trubbig vinkel
Rak vinkel
Λ < 90º

Λ = 90º

90º < Λ < 180º

Λ = 180º

Mindre än 90 grader.
Alltid 90 grader.
Större än 90 och mindre än 180
grader.
Alltid 180 grader.