Åk 6–9
 
Svenska/Русский
1.1 Introduktion
Detta avsnitt är ett översiktligt avsnitt om geometrins olika delar. Här hittar du korta förklaringar och sammanfattningar av begrepp och figurer.