Åk 6–9
 
Svenska/Русский
1.2 Historik
Den grekiske filosofen Platon, som levde för 2 500 år sedan drev en skola, ”Platonska Akademien” i Aten. Ovanför entrén stod det:
”Ingen okunnig i geometrin må träda in under mitt tak”.

Det säger något om hur viktig matematiken ansågs vara och hur högt geometrin värderades under den här tiden. Platon själv var inte ens matematiker!
Nästan samtidigt som Platon levde Euklides. Han studerade vid Platons skola och fördjupade sina kunskaper inom geometri så ingående att han skrev mer än 20 böcker i ämnet. Tretton av böckerna ingick i ett verk, Elementa. Det användes i undervisningen ända in på 1800-talet.

Men långt före Platon och Euklides levde fanns det ett stort intresse för geometri i Egypten och Babylon. Vinklar var användbara för att bättre förstå och lösa problem inom t ex astronomi och konstruktion. De kände också till förhållandet mellan sidorna i rätvinkliga trianglar som senare blev känt som Pythagoras sats. Pythagoras själv, som föddes 1 500 år senare, var den som kunde bevisa att satsen gäller för alla värden i trianglar där en av vinklarna är rät.

En vanlig kompass är indelad i 360 grader. Genom att avläsa antalet grader (eller hur stor vinkeln är) går det att orientera sig i förhållande till de fyra väderstrecken.