Åk 6–9
 
Svenska/Polski
1.1 Introduktion
Överallt omkring oss finns det vinklar. Om vi inte kunde mäta och beräkna vinklar skulle t ex de flesta hus vara sneda och luta.

När vi bygger och konstruerar hus, vägar, broar, möbler m m använder vi oss av vinklar och vinkelberäkningar.


Foto: Fredrik Enander

Det 55 meter höga ”Lutande Tornet i Pisa” som fullbordades i mitten av 1300-talet, lutar på grund av att det har blivit sättningar i marken.

Vanligtvis när vi bygger hus är väggarna vinkelräta mot husets grund.


Foto: Fredrik Wall
Än idag använder vi oss av vinklar och sträckor när vi ska navigera och beräkna avstånd och riktningar i skogen, till sjöss och i rymden.


Foto: Fredrik Enander