Åk 6–9
 
Svenska/Polski
4.4 Övningar - Att räkna med formler och funktioner
1. Cirkel
  Formeln för cirkenls omkrets är
O = p
· d. Beräkna radien i en cirkel med omkretsen 45 cm.
   
 
 
2. Rektangel
  Formeln för rektangelns area är
A = bh
. Beräkna h i en rektangel med arean 180 cm2 och där b är 15 cm lång.
   
 
 
3. Räta linjens funktion
  I vilken punkt skär linjen y-axeln?
a) y = 3x - 7
b) y = -5x
c) y = 2x + 4
d) 2y = 4x - 6
 
 
4. Parallella linjer
  Om två linjer är parallella så har deras riktningskoefficienter:
 
 
 
5. Parallella linjer
  Vilka av följande linjer är parallella?
 

a) y = 2x - 4
b) y = -5x - 1
c) y = -2x - 4
d) y = 7 + 2x
e) 2y = 4x - 8
f) y = 3 - 5x

 
 
6. Proportionalitet
  Beskriver följande funktioner proportionaliteter? Svara med "Ja" eller "Nej".
a) y = 5 - 7x
b) y = -6x
c) 3y + 3 = 3 - 15x
d) 2y = 4x - 8