Åk 6–9
 
Svenska/Polski

4.1 Att räkna med formler och funktioner
Det är viktigt att kunna ta reda på den obekanta variabeln i en funktion om du känner de/den andra. Det gör man genom att bryta ut den obekanta variabeln.

Vi ska titta på två exempel på formler där du utför lite olika beräkningar beroende på vilken variabel du känner till:Det här är en välkänd formel där man beräknar hastigheten.

v: hastighet (v kommer från engelskans velocity.)
s: sträcka
t: tid

Formeln ser ut så här:

s
v =
t

Om du känner till sträckan och tiden är det inga problem att beräkna hastigheten.

Exempel:
s = 240 km
t = 3 h

240
v =
= 80 km/h
3
Om du känner till hastigheten och tiden är det inga problem att beräkna sträckan.

v = 70 km/h
t = 2,5 h

Den variabel du inte känner till är s (sträckan). Hur beräknar du sträckan?

Vi börjar med att bryta ut sträckan ur formeln:

s · t
v t =
Vi multiplicerar båda leden med t.
t

s = v · t

Då får vi:
s = 70 · 2,5
s = 175 km
En formel vi ofta använder inom geometrin är formeln för rektangelns omkrets:

h: höjden
b: basen
O: omkretsen

O = 2h + 2b

Om du känner till basen och höjden i en rektangel är det inga problem att beräkna omkretsen. Men hur gör du om du känner till omkretsen och basen och vill beräkna rektangelns höjd? Vi tar ett exempel:

O = 38 cm
b = 9 cm

Vi sätter in detta i formeln:

38 = 2h + 2 · 9
38 = 2h + 18
38 - 18 = 2h + 18 - 18
20 = 2h
h = 10 cm

Svar: Rektangelns höjd är 10 cm.