Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.5 Övningar - Funktioner som mönster
1. Från mönster till funktion
Vilken funktion beskriver följande förändring av antalet stjärnor?
2. Formler
En meter tyg kostar 100 kr. Vilken formel anger priset för ett visst antal meter?

a) y = 100 + x
b) y = 100 ÷ x
c) y = 100
x

3. Formler
Priset för att åka taxi på vardagar mellan 06.00 och 19.00 är:
grundavgift 40 kr plus en avgift på 14,50 kr/km.

Vilken formel anger taxipriset?

a) y = 40 + 14,5x
b)
y = 40x + 14,5
c)
y = 40x + 14,5x

4. Värdetabeller
Ange funktionen y (som beror på x) med en formel
a)
b)
c)
5. Funktioner och grafer
Para ihop funktionen med rätt graf.
a) y = x +2
b) y = x - 5
c) y = 2x + 3