Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.4 Koordinatsystem
När vi har gjort en värdetabell och fått fram punkterna kan vi skriva in dem i ett koordinatsystem. Om vi sammanbinder dem ser vi att de bildar en rät linje, det är alltså ett linjärt samband.


Om du behöver friska upp minnet om hur man prickar in punkter i ett koordinatsystem, kan du repetera det i avsnittet Koordinatsystem.