Åk 6–9
 
Svenska/Polski

3.3 Värdetabell
Om vi ska åskådliggöra en funktion med en graf i ett koordinatsystem är det bra att först göra en värdetabell. Genom att göra en värdetabell får man fram värden som motsvaras av punkter längs grafen. Du ska välja några värden, och vi väljer följande:

y: totala samtalskostnaden
x: använd tid i minuter