Åk 6–9
 
Svenska/Polski

3.2 Formel
En funktion kan även skrivas som en formel. När man gör en formel brukar man ange variablerna med bokstäver och du har kanske sett att det är vanligt att man använder x och y i funktioner. I formler är det dock vanligt att andra bokstäver används.

Det är bra att välja x och y, eftersom matematiker har döpt axlarna i ett koorinatsystem till x-axel och y-axel, men du kan välja vilka bokstäver du vill. Vi väljer att använda x och y.

y: totala samtalskostnaden
x: tid i minuter telefonen har använts

För att få fram den totala samtalskostnaden ska vi ta tiden i minuter och multiplicera den med 2 eftersom varje minut kostade 2 kr.

För att få y ska vi ta x och multiplicera med 2.

Nu har vi en formel och vi kan skriva den matematisk:

y = 2
· x