Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.1 Funktioner i bilder
Som vi berättade tidigare är en funktion ett samband mellan en beroende och en oberoende variabel. Detta samband kan åskådliggöras på fyra olika sätt:
  • som mönster
  • med en värdetabell
  • som en graf i ett koordinatsystem
  • med en formel
Vi kommer i detta kapitel att gå igenom alla fyra sätten och vi börjar med mönster. För tydlighetens skull kommer vi att använda samma exempel som vi hade i kapitel 1.
Det kostar 2 kr per minut att använda mobiltelefonen. Att visa det på bild är inte svårt och vi visar det med högar med enkronor. Den oberoende variabeln är antalet minuter man använder telefonen och den beroende variabeln är den totala kostnaden.


1 min
2 min
3 min
Foto: Fredrik Enander


Om man använder telefonen i en minut kostar det 2 kr, två minuter kostar 4 kr, tre minuter kostar 6 kr o s v.