Åk 6–9
 
Svenska/Polski
1.1 Introduktion
Ordet funktion betyder samband. Ett samband är en förbindelse mellan två enheter. Tänk dig att du har en maskin. För att en maskin ska fungera måste man ge den information, och det finns ett samband mellan informationen man ger och vad maskinen gör.
En bil är en maskin, och bilen kommer att fungera olika beroende på vilken information den får. Det finns ett samband mellan, om du gasar, bromsar o s v, och vad bilen gör. Det bilen gör är en funktion av den information den får.

Foto: Christian Almstedt, aLotOfPhotos
Funktionsmaskinen

Tänk dig att maskinen till höger är programmerad att göra funktioner.

Det finns ett samband mellan talen vi matar in och talen vi får ut. Maskinen behandlar varje inmatat tal enligt samma regel. Sambandet kallas för funktion.