Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.9 Övningar - Potenser
1.Skriv följande produkter som potenser. Vilket alternativ är rätt?
Ex 2 · 2 · 2 · 2
  24 eller 42?
  Svar: 24 (kan även skrivas: 2^4)
a) 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6
  76 eller 67?
 
b) 3 · 3 · 3 · 3
  34 eller 43?
 
c) 5 · 5 · 5
  35 eller 53?
 
d) 2 · 2 · 2 · 2 · 2
  52 eller 25?
 
e) 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8 · 8
  89 eller 98?
 
 
 
2. Skriv följande potenser som en produkt.
Ex 23 = 2 · 2 · 2
a) 37
 
b) 43
 
c) 26
 
d) 74
 
e) 92
 
 
 
3. Skriv följande tiopotenser som heltal.
Ex 102 = 100
a) 109
 
b) 105
 
c) 103
 
d) 1012
 
e) 107
 
 
 
4. Vilket tal motsvarar uttrycket?
Ex 8,1 · 102 = 810
a) 1,7 · 105
 
b) 3,7 · 103
 
c) 4 · 10-3
 
d) 2,3 · 106
 
e) 7,45 · 10-2
 
 
 
5. Räkneregler för potenser. Beräkna.
Ex 24 · 53 = 16 · 125 = 2 000
a) 23 + 52
 
b) 62 - 42
 
c) 34 + 25
 
d) 22 · 52
 
e) 25 ÷ 24
 
f) 34 + 24
 
g) 32 · 42
 
h) 63 ÷ 23
 
i) 34 ÷ 92
 
j) 25 · 22