Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.2 Tiopotenser
När man ska skriva stora och mycket små tal blir det ofta många siffror att hålla reda på. Ett praktiskt sätt att skriva tal med många nollor är att använda tiopotenser, d v s potenser med tio som bas.

Exempelvis kan en miljon skrivas:

1 000 000 = 106 eftersom 1 000 000 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10


Här följer några exempel:Foto: Sofia Distansundervisning

Avståndet mellan ekvatorn och nordpolen är ca
10 000km = 104 km.