Åk 6–9
 
Svenska/Polski
5.2 Uppställning av addition
Additionsuppställningen eller additionsalgoritmen är lätt att lära sig och underlättas mycket om du behärskar additionstabellen.

Grunden för additionsuppställningen är att man adderar ental, tiotal, hundratal, tiondelar, hundradelar osv för sig. Därför måste du också placera dessa under/över varandra om du använder modellen nedanför.


Exempel A: 44 + 31 = 75

Börja med att addera entalen:
4 + 1 = 5


Addera sedan tiotalen:
40 + 30 = 70

Svaret blir sjuttiofem.


Exempel B: 264 + 373 = 637

Börja med att addera entalen:
4 + 3 = 7


Addera tiotalen: 60 + 70 = 130
Här ser du att vi får ett hundratal och tre tiotal (100 + 30 = 130) därför lägger vi till minnessiffran 1 ovanför hundratalen.

Addera hundratalen med minnessiffran:

Svaret blir sexhundratrettiosju.


Exempel C: 38,8 + 5,74 = 44,54

Här är det viktigt hur du placerar talen när du ställer upp. Hundradelar, tiondelar, entalen och tiotalen ovanför/under varandra! Tänk på att 38,8 = 38,80. Prova att slå in "38,80 =" på miniräknaren. Vad står det då?

Addera hundradelarna: 0+0,04 = 0,04

Addera tiondelarna: 0,8 + 0,7 = 1,5 och lägg till minnessiffran 1.
Glöm inte kommatecknet!


Addera entalen och lägg till minnessiffran 1: 1 + 8 + 5 = 14


Addera hundratalen: 10 + 30 = 40Svaret blir fyrtiofyra hela och femtiofyra hundradelar.