Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.3 Övningar - Stora tal
1. Skriv följande tal med siffror:
a) Fyra miljoner sjuttiofemtusen tjugosex
 
b) Femhundratretusen tvåhundranittio
 
c) Tjugosju miljoner tjugosju
 
 
 
2. Skriv följande tal med bokstäver: 
a) 23 056 709
b) 7 050 049
c) 208 003
 
 
3.Ett USB-minne rymmer 512 megabyte. Skriv minnesutrymmet utan prefix.
 
 
 
4. Ett marathonlopp är 42,195 kilometer långt. Hur många meter är loppet?
 
 
 
5. Ljusets hastighet är ungefär 300 megameter per sekund.
    Hur många kilometer per sekund är det?