Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.2 Prefix
Matematiker är lata. Istället för att uttrycka långa tal och ord har man hittat förkortningar. Du använder också dessa förkortningar dagligen utan att du tänker på det.

Ett exempel är:

”Det är fyra kilometer till busstationen”.
Här är prefixet kilo, som förkortas med k, vilket betyder tusen. I detta fall är det alltså 4 km = 4 000 m till busstationen.

Fyra kilometer = Fyra tusen meter
4 km = 4 · 1 000 m = 4 000 m
Fler exempel på prefix hittar du i teknikens värld där man t ex uttrycker en dators minneskapacitet i byte. Här har utvecklingen gått snabbt framåt.

En vanlig textfil på datorn kan vara t ex 4 Kb = 4 kilobyte = 4 000 bytes (det är inte exakt 4 000 utan 4 096 bytes, men det avrundas) och en musikfil men en normallång låt är ca 4 Mb = 4 megabyte = 4 000 000 bytes (4 194 304 bytes)
.
”Min mp3-splare har en minneskapacitet på två gigabyte.”

Foto: Ryan A


Giga, som förkortas G, motsvarar en miljard. I detta fall är alltså minneskapaciteten 2 Gb = 2 000 000 000 bytes (2 147 483 648 bytes)

Två gigabyte = Två miljarder byte
2 Gb = 2 000 000 000 bHär är en tabell för några av de vanligaste prefixen.