Åk 6–9
 
Svenska/Polski
7.6 Övningar - Division
1. Vilket tal ska ersätta frågetecknet så att likheten gäller?
a) 0,3 ∙ ? = 0,9
b) 0,5 ∙ ? = 2,5
c) 1,25 ∙ ? = 5
 
 
2. Beräkna följande kvoter utan miniräknare.
a) 12 ÷ 0,5
b) 1 ÷ 0,25
c) 100 ÷ 0,2
 
 
3. En förpackning innehåller 3 liter mjölk. Till hur många glas räcker den? Ett glas rymmer 0,2 liter. Skriv ett uttryck för antalet glas och beräkna det.
 
 
 
4. En påse med äpplen väger 5 kg. Varje äpple väger 0,2 kg. Hur många äpplen finns det i påsen? Skriv ett uttryck för antalet äpplen och beräkna det.
 
 
 
5. Beräkna följande kvoter utan miniräknare.
a) 1,97 ÷ 10
b) 199,2 ÷ 100
c) 540,56 ÷ 1 000
 
 
6. Beräkna följande kvoter utan miniräknare.
a) 1,5 ÷ 3
b) 3,6 ÷ 6
c) 0,8 ÷ 4
d) 0,25 ÷ 5
e) 0,15 ÷ 5
f) 0,09 ÷ 9
g) 1,005 ÷ 5
 
 
7. Beräkna följande kvoter utan miniräknare.
a) 1,5 ÷ 0,3
b) 7,5 ÷ 0,5
c) 0,64 ÷ 0,8
d) 0,81 ÷ 0,09
e) 5,6 ÷ 0,07
f) 0,8 ÷ 0,008