Åk 6–9
 
Svenska/Polski
7.4 Decimaltal i täljaren
Vanligtvis kan du lösa uppgifter med decimaltal i täljaren genom förlängning(se 7.2) och förkortning av bråk.

Om vi utgår från talet 0,4 ÷ 4.

Förläng med 10.
0,4 ÷ 4 = = 4 ÷ 40

och sedan förkortar du med 4.

4 ÷ 40 = = 1 ÷ 10 = 0,1

Du kan också tänka på att om du har ett 0,4 m (4 dm) långt snöre och ska dela den i 4 lika stora delar – hur lång blir varje bit? Svaret är 1 dm (0,1 m).