Åk 6–9
 
Svenska/Polski
7.3 Med 10, 100 och 1000

Att dividera ett decimaltal med 10, 100, 1000 o.s.v. är inte svårt. Du kommer att upptäcka att varje siffras värde ändras, flyttas en eller några positioner åt höger.

Här är det egentligen förlängning(se 7.2) vi använder. Kommer du ihåg att vi gick igenom detta på sidan 2.3?27 ÷ 100 = = 0,27

Här kommer exempel med decimaler i täljaren.


Exempel A 1,2 ÷ 10

Om vi förlänger 1,2 ÷ 10 med tio får vi tolv hundradelar vilket skrivs 0,12.

1,2 ÷ 10 = = = 0,12Exempel B

1,37 ÷ 10

Om vi förlänger 1,37 ÷ 10 med hundra får vi 137 tusendelar vilket skrivs 0,137.

1,37 ÷ 10 = = = 0,137Testa gärna att dividera olika decimaltal med 10, 100 och 1000 med din miniräknare. Vad händer med siffrornas värde om du dividerar talet 1253,7 med 100?

= ?

Här följer några exempel:

a. 73,82 ÷ 10 = 7,382
b. 73,82 ÷ 100 = 0,7382
c. 73,82 ÷ 1 000 = 0,07382