Åk 6–9
 
Svenska/Polski
7.2 Decimaltal i nämnaren
Om du är osäker på vad som menas med nämnare kan du titta på bråkavsnittet, kapitel 2.3. Med nämnaren menas det tal som man dividerar med d v s det som står under bråkstrecket.

Ett enkelt sätt att tänka är att du frågar dig själv hur många gånger nämnaren går i täljaren. Det kallas innehållsdivision.


Exempel A

Kalle köper ett 1 m långt band som han ska klippa i 0,20 m långa bitar. Hur många bitar får han?

Denna uppgift skrivs med siffror (0,2 är samma sak som 0,20):

= ?

Frågan vi ställer oss är: "Hur många gånger går 0,2 i 1?" Vi skriver det som en multiplikation:

0,2 · ? = 1

Svaret blir 5 gånger. Kalle får 5 bitar med längden 0,20 m.

Alltså är:

= 5


Exempel B

Ett sätt som brukar förenkla division med decimaltal är så kallad förlängning.

= 20
Här kan du tänka: "Hur många gånger går 0,5 i 10?"

Om du tycker att det är svårt kan du förlänga 10 ÷ 0,5 genom att multiplicera med 10 i både nämnare och täljare för att nämnaren ska bli ett heltal:

= = = 20