Åk 6–9
 
Svenska/Polski
7.1 Den okända faktorn
Vi börjar med att titta på ett exempel med heltal.
= ?
När du dividerar så kan man också säga att det är en slags omvänd multiplikation.

Om man vänder på frågeställningen, och skriver den som en multiplikation, kan man skriva det som:

5 · ? = 10

Vi letar alltså efter en faktor som multiplicerat med 5 blir 10.
Svaret är naturligtvis 2, d v s 5 · 2 = 10, vilket också är svaret på divisionen: 10 ÷ 5 = 2

Här har vi alltså funnit svaret på en division genom att ta reda på den okända faktorn (2) i en multiplikation.


Här är ett exempel med decimaltal:

= ?

Här kan du då tänka; "vilket tal ska jag multiplicera 0,2 med för att det ska bli 0,6?"

Om man skriver som en multiplikation blir det:

0,2 · ? = 0,6

Svaret är 3, d v s 0,2 · 3 = 0,6. Alltså är 0,6 ÷ 0,2 = 3.