Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.4 Multiplikation av två tal i decimalform
Nu ska vi prova att multiplicera två decimaltal.
0,2 · 0,3 = 0,06


Det kan du se genom att du gör om det till bråk:

0,2 · 0,3 = · = = 0,06Om du fortfarande tycker att det är klurigt kan du tänka:

2 · 3 = 6

0,2 · 3 = 0,6

0,2 · 0,3 = 0,06


Man kan då fråga sig vad resultatet av 0,2 · 0,03 blir?

Vi använder oss av bråk igen!

0,2 · 0,03 = · = = 0,006

Här är ännu ett exempel: 1,4 · 0,6

1,4 · 0,6 = · = = 0,84