Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.3 Multiplicera med 10, 100 och 1 000

Att multiplicera ett decimaltal med 10, 100, 1 000 o.s.v. är inte svårt. Du kommer att upptäcka att siffrornas platsvärde i decimaltalet kommer att ändras. Varje siffra i talet flyttas en eller flera positioner åt vänster.

Exempel: 0,3 · 10Här kan du tänka:
3 tiondelar · 10 = 30 tiondelar = 3 hela


Så här ser det ut om du skriver talet i bråkform:
0,3 · 10 = · 10 = = 3

Testa att multiplicera olika decimaltal med 10, 100 och 1 000 med din miniräknare. Vad händer med siffrornas platsvärde om du t.ex. multiplicerar talet 1,257 med 100?

Här följer tre exempel:

a. 3,476 · 10 = 34,76
b. 3,476 · 100 = 347,6
c. 3,476 · 1 000 = 3 476

och ytterligare tre exempel:

d. 0,0954 · 10 = 0,954
e. 0,0954 · 100 = 9,54
f. 0,0954 · 1 000 = 95,4