Åk 6–9
 
Svenska/Polski
6.1 Upprepad addition
Du vet väl att multiplikation också är upprepad addition.

3 · 4 = 4 + 4 + 4 = 12

Om du ska multiplicera ett heltal med ett decimaltal gör du på precis samma sätt.

3 · 0,8 = 0,8 + 0,8 + 0,8 = 2,4


Här följer ett vardagsexempel:

Mirjam tränar löpning fyra dagar i veckan. Varje träningspass springer hon 0,5 mil. Hur långt har hon sprungit under en vecka?

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 4
·
0,5 mil = 2 mil