Åk 6–9
 
Svenska/Polski
5.3 Metoder
Det finns olika metoder som du kan använda för att addera och subtrahera bråk. Här nedan kommer några förslag på hur du kan tänka och skriva.Algoritm

Ett förslag är den klassiska uppställningen. Den är bra och tydlig om du har penna och papper framför dig.

Vi tar två exempel: 1,45 + 13,2 och 13,2 – 1,45

Då gäller det att placera delarna så att de hamnar i samma position, dvs ental under ental och hundradelar under hundradelar:
T = Tiotal
E = Ental
t = tiondel
h = hundradel

Skriftlig huvudräkning
Vid skriflig huvudräkning använder du dig vanligtvis av penna och papper. Du gör delberäkningar som ett stöd för minnet. Ett exempel kan vara att du först adderar de lika stora delarna var för sig och sedan lägger allt tillsammans.

Vi använder oss av samma exempel som ovan.

13,2 + 1,45 =

(10+3+1)
+
(0,2+0,4)
+ (0,05) =
(10+4)
+
(0,6)
+ (0,05) =
14
+
0,6
+ 0,05 = 14,65