Åk 6–9
 
Svenska/Polski
5.2 Addera och subtrahera olika stora delar
Du kommer väl ihåg att:När vi ska addera och subtrahera heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar gäller det att ha koll på decimalerna.Om vi nu tänker oss att vi ska addera följande tal:

5 tiondelar + 13 hundradelar

Det blir lättare om vi skriver dem som samma sorts delar.

13 hundradelar = 1 tiondel och 3 hundradelar

Vi skriver då talet:Notera att vi adderar tiondelar med tiondelar, hundradelar med hundradelar o s v.


Vi provar med subtraktion och subtraherar följande tal:

23 hundradelar - 1 tiondel

Det blir även här lättare om vi skriver dem som samma sorts delar.

23 hundradelar = 2 tiondelar och 3 hundradelar

Vi skriver då talet: