Åk 6–9
 
Svenska/Polski
5.1 Addera och subtrahera lika stora delar
Titta noga på exemplen nedan.



Bokstäver
3 tiondelar
+
2 tiondelar
=
5 Tiondelar
Bråkform
+
=
Bilder
+
=
Decimalform
0,3
+
0,2
=
0,5




Bokstäver
6 tiondelar
-
2 tiondelar
=
4 Tiondelar
Bråkform
-
=
Bilder
-
=
Decimalform
0,6
-
0,2
=
0,4




Här kommer nu ett exempel där vi adderar samma sorts delar och får större än en hel.


Bokstäver
7 tiondelar
+
5 tiondelar
=

1 hel 2 tiondelar

Bråkform
+
=
=
Bilder
+
=

Decimalform
0,7
+
0,5
=
1,2




Här kommer ett sista exempel där vi subtraherar samma sorts delar:


Bokstäver
7 femtedelar
-
4 femtedelar
=
3 femtedelar
Bråkform
-
=
Förlängt till tiondelar
-
=
Bilder

-
=
Decimalform
1,4
-
0,8
=
0,6