Åk 6–9
 
Svenska/Polski
4.3 Övningar - Avrundning
1. Avrunda till tiondelar:
Ex 9,244 9,2
a) 2,345
b) 19,19
c) 0,92
d) 0,067
e) 5,001
f) 7,28
g) 2,97
 
 
2. Avrunda till två decimaler:
Ex 9,244 9,24
a) 15,111
b) 4,336
c) 2,087
d) 0,1004
e) 24,275
f) 0,009
g) 1,398
 
 
3. Avrunda till tusendelar:
Ex 9,24426 9,244
a) 0,3457
b) 10,0199
c) 0,9245
d) 0,0674
e) 7,00109
f) 5,29081
g) 3,97507
 
 
4. Avrunda till närmaste heltal:
Ex 9,244 9
a) 10,34
b) 19,91
c) 0,09
d) 0,67
e) 5,499
f) 8,92
g) 30,72