Åk 6–9
 
Svenska/Polski
4.2 Avrundningsregler
Det vi gör när vi avrundar är att vi tittar på siffran som kommer efter den decimal vi ska avrunda.

Om den efterföljande siffran är 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundar man neråt.

Om den efterföljande siffran är 5, 6, 7, 8, eller 9 avrundar man uppåt.Här är några exempel som du kommer att stöta på:

1. Avrunda 3,273 till två decimaler (hundradelar)
Då tittar vi på siffran efter 7:an och ser att det är en 3:a, 3,273. Då avrundas talet till 3,27.

2. Avrunda 9,45 till en decimal (tiondel)
Här tittar vi på siffran efter 4:an och ser att det är en 5:a, 9,45. Då avrundas talet till 9,5.

3. Avrunda 243,5719 till tre decimaler (tusendelar)
Här tittar vi på den fjärde decimalen (den efter 1:an) och ser att det är en 9:a, 243,5719. Talet avrundas till 243,572.

4. Avrunda 2,3791 till en decimal (tiondelar)
Här tittar vi på den andra decimalen och ser att det är en 7:a, 2,3791 . Talet avrundas då till 2,4.