Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.7 Övningar - Jämföra
1. Hur många centimeter är en person som är 1,78 meter lång?
2. Hur många deciliter är
a) en liter?
b) tjugofem centiliter?
c) ettusentrehundra-
fyrtiotvå milliliter?
3. Hur många millimeter är
a) sju centimeter?
b) två meter?
c) tre kilometer?
4. Hur många milligram är
a) två gram?
b) fyra hektogram?
c) ett kilogram?
5. Vilka siffror betecknar hundradelar i dessa tal?
Ex 8,42 2
a) 3,14
b) 0,159
c) 20,108
d) 11,207
e) 205,19
f) 0,03045
6. Vilket platsvärde har siffran 7 i dessa tal?
Ex 789,03 hundratal
a) 17,5
b) 478,26
c) 0,007
d) 3,75
e) 4,1734
f) 27 235,1
7. Vilket tal är störst?
a) 0,2 eller 0,19?
b) 0,045 eller 0,06?
c) 0,7 eller 0,72?
8. Vilket tal är minst?
a) 1,14 eller 1,041?
b) 7,05 eller 7,1?
c) 0,069 eller 0,07?
9. Sortera följande tal i storleksordning med det minsta talet först:
1,004 19,2 3,14 0,25 0,3 0,09 1,01
10. Sortera följande tal i storleksordning med det största talet först:
1,040 1,29 4,13 0,25 0,03 0,49 2,10