Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.6 Utvecklad form
När du lärde dig om de naturliga talen så fick du förhoppningsvis även lära dig att skriva talen i utvecklad form. Det kan se ut så här:

Först med bokstäver:
4 352 = 4 tusen + 3 hundra + 5 tio + 2

Sedan med siffror:
4 352 = 4 000 + 300 + 50 + 2

Sedan med siffror som en multiplikation av platsvärdet:
4 352 = 4 · 1 000 + 3 · 100 + 5 · 10 + 2 · 1Exempel A

Du vet sedan tidigare att ett decimaltal också kan skrivas så här:

0,63 = 0 hela + 6 tiondelar + 3 hundradelar

1 tiondel = 10 hundradelar och 0,63 kan därför också uttryckas som
0 hela och 63 hundradelar. Alltså är:

63 hundradelar = 6 tiondelar och 3 hundradelar

Även detta kan vi skriva med siffror:
0,63 = 0 + 0,6 + 0,03

Vi skriver det som en multiplikation av platsvärdet:
0,63 = 0 · 1 + 6 · 0,1 + 3 · 0,01
Exempel B

1 hel = 10 tiondelar

3,2 = 3 hela + 2 tiondelar = 32 tiondelar

Med siffror:
3,2 = 3 + 0,2 = 3 · 1 + 2 · 0,1


Exempel C

0,586 = 586 tusendelar = 5 tiondelar + 8 hundradelar + 6 tusendelar

Med siffror:
0,586 = 0 + 0,5 + 0,08 + 0,006 = 0 · 1 + 5 · 0,1 + 8 · 0,01 + 6 · 0,001