Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.5 Enheter
Vi lärde oss i avsnitt 3:1 att de olika prefixen, deci, centi och milli, betyder tiondel, hundradel och tusendel.

Vi använder dem vanligtvis tillsammans med en enhet, t ex meter eller liter.
Exempel ADu vet kanske att en läskedrycksflaska rymmer 33 centiliter (33 cl).


Foto: Fredrik Enander

Centi betyder ju hundradel och:
33 cl = 33 hundradelar av en liter = 0,33 liter

Exempel BEn linjal kan vara 3 decimeter (3 dm).Foto: Nils Sundberg,
Multimediabyrån

Deci betyder tiondel och:
3 dm = 3 tiondelar av en meter = 0,3 meter

Exempel CDet aktiva ämnet i en huvudvärkstablett kan väga 10 milligram (10 mg).Foto: Nils Sundberg,
Multimediabyrån


Milli betyder tusendel och:
10 mg = 10 tusendelar av ett gram = 0,010 gram