Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.4 Rätt ordning
I förra avsnittet jämförde vi tal på tallinjen. Det är ett bra sätt att jämföra decimaltal. Det fungerar alltid att rita men det kan bli jobbigt att göra det varje gång du ska avgöra vilket av två tal som är störst. Det finns ett annat bra sätt att avgöra vilket av två tal som är det största.
Exempel A

Vi tar talen från förra avsnittet och jämför 0,05 med 0,2.

0,05 = 0 hela 0 tiondelar 5 hundradelar
0,2 = 0 hela 2 tiondelar

För att avgöra vilket tal som är störst tittar vi på heltalsdelen först. Båda har 0 hela, och vi får istället titta på tiondelarna. 0,05 har 0 tiondelar och 0,2 har 2 tiondelar. Att 0,05 har 5 hundradelar och 0,2 har 0 hundradelar spelar ingen roll eftersom tiondelarna avgör att 0,2 är större. Då kan vi nu avgöra att:

0,2 > 0,05

Om du ser det i bilder blir det ännu tydligare:


0,2
>
0,05
Exempel B

Vilket av talen 0,612 och 0,62 är störst?

0,612 = 0 hela 6 tiondelar 1 hundradel 2 tusendelar
0,62 = 0 hela 6 tiondelar 2 hundradelar


Båda talen har 0 hela och 6 tiondelar och vi kan så långt inte avgöra vilket av dem som är störst. 0,612 har dock bara 1 hundradel och 0,62 har 2 hundradelar. Då kan vi avgöra att:

0,62 > 0,612


Att 0,612 sedan har 2 tusendelar spelar ingen roll. Det är ändå mindre än 0,62.

Vi tittar även på detta i bilder :


0,612

0,62För att avgöra vilket av två decimaltal som är störst så gör man alltså så här:

1. Jämför de heltalen.
2.
Om heltalen är lika, jämför tiondelar
3.
Om tiondelarna är lika, jämför hundradelar
4.
Om hundradelarna är lika, jämför tusendelar
5.
o s v