Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.2 Varje plats har sitt värde

7,381 = 7 hela 3 tiondelar 8 hundradelar 1 tusendel
7 hela 3 deci 8 centi 1 milli

Det är decimaltecknet som skiljer heltalen från decimalerna.

Vi kan visa detta i en positionskarta.
Siffran 7 är på platsen ental.
Siffran 3 är på platsen tiondel.
Siffran 8 är på platsen hundradel.
Siffran 1 är på platsen tusendel.