Åk 6–9
 
Svenska/Polski
3.1 Viktiga prefix
Orden deci, centi och milli är viktiga att förstå när du arbetar med decimaltal. De kallas prefix eller förstavelser. Du har säkert hört talas om enheter som decimeter, centiliter och milligram. Nu ska vi titta närmare på vad prefixen egentligen betyder.


Här är några exempel: