Åk 6–9
 
Svenska/Polski
2.3 Tiondel, hundradel och tusendel

Denna bild visar en hel. Hela bilden är orangefärgad.

en hel = 1

Här ser du en bild där en hel består av 10 lika stora rutor. Tre av rutorna är orangefärgade. 3/10 av bilden är alltså orange. Med decimaltal skrivs det som 0,3.

= 0,3


Här består en hel av 100 lika stora rutor. 30 av dessa rutor är färgade och uttrycks då i bråkform som 30/100. I decimalform skrivs det 0,30 vilket är detsamma som 0,3

= = 0,3

Här består en hel av 100 lika stora rutor. 43 av dessa är färgade och uttrycks då i bråkform som 43/100. I decimalform skrivs det 0,43.

= 0,43

Här består en hel av 1000 lika stora rutor. Om du tittar noga kan du se att vi har färgat en av dessa rutor. I bråkform uttrycks detta som 1/1000, och i decimalform 0,001.

= 0,001
Här ser du de olika delarna markerade i en och samma figur.Orange visar tiondelar, och 1/10 är markerad.

Blå visar hundradelar, och 2/100 är markerade.

Grön visar tusendelar, och 4/1000 är markerade.

I denna figur har vi också markerat tiotusendelar och om du tittar noga ser du att 9/10000 är markerade med rött.