Åk 6–9
 
Svenska/Polski
2.1 Delar blir decimaler
Andelar kan skrivas på olika sätt. Det kan skrivas i bråkform, decimalform och även i procentform. Här nedan ser du några exempel på övergången från bråkform till decimalform.

en halv =
=
=
0,5 = 50 %
en fjärdedel =
=
=
0,25 = 25 %
en åttondel =
=
=
0,125 = 12,5 %
Prova själv att använda miniräknaren för att se vad de bråktal du väljer blir i decimalform. Beräkna ett tal, t ex 1/5, 1/9 o s v, i decimalform.