Åk 6–9
 
Svenska/Polski
1.2 Varför behöver vi decimaler?
Behovet av att kunna beskriva delar av en hel uppstod tidigt. Man började först använda sig av bråk. När decimalsystemet infördes började man också att skriva andelar med decimaler.

Nu är vi vana att använda oss av decimaltal varje dag, oftast utan att vi tänker på det.

När vi uttrycker avstånd och längd så är det många gånger med ett decimaltal, t ex Det är 1,5 km till skolan eller Kalle är 1,72 m lång.

Här är två exempel:
  • När vi handlar så blir priset ofta i decimaltal, t ex 6,50 kr.

Foto: Fredrik Enander
  • Många gånger handlar det om tid!
    Erik springer hundra meter på 11,52 s.


Foto: Nils Sundberg,
Multimediabyrån
Ett decimaltal består av två delar. Decimaltecken används alltså för att skilja på heltalsdelen och decimaldelen i ett tal.

På svenska, liksom även på arabiska, franska och tyska, används kommatecken (,) som decimaltecken men i vissa andra språk används istället punkt (.) eller ibland en halvhög punkt (·), då främst i engelskspråkig litteratur. Den halvhöga punkten är inte att föredra då den lätt kan förväxlas med ett multiplikationstecken. I spanskan används också kommatecken (,), men i viss litteratur även ´ (ex 4´57).

Ett decimaltecken ska skrivas tätt intill de siffror det hör till:
674,56
inte med mellanslag
674 , 56Vid decimaltal som är mindre än 1 skrivs ibland inte nollan ut, istället skrivs endast decimaltecknet följt av decimalsiffrorna. Detta används främst på engelska, och rekommenderas inte eftersom missförstånd lätt kan uppstå: 0.56 = .56

När man läser decimaltal så kan man göra det på lite olika sätt. Talet 4,57 kan läsas:

  • "4 komma 57"
  • "4 hela och 57 hundradelar"
  • "4 hela, 5 tiondelar och 7 hundradelar"
  • "4 och 57"
Vi rekommenderar att du i början läser talet som "4 hela och 57 hundradelar" eller "4 hela, 5 tiondelar och 7 hundradelar". Det ger en bättre förståelse för storleken på talet.