Åk 6–9
 
Svenska/Polski
1.1 Historik och bakgrund
Att räkna med decimaler har inte alltid varit självklart. I Kina började man redan på 300-talet medan det dröjde ända till 1500-talet innan decimalerna dök upp i Europa. Till Sverige kom decimalräkningen först omkring 1625.

I början av 1600-talet fick vi de första svenska läroböckerna i matematik. Det var ofta skrivna på latin och innehållet var hämtat från andra länder. Då använde man sig av bråk när man skulle räkna med delar av hela tal. Därför dröjde det ända till 1800-talet innan man började räkna med decimaler i svenska läroböcker.