Åk 6–9
 
Svenska/Polski
8.2 Prefix
Prefix kommer från latinet och betyder förstavelse. Inom matematiken har varje prefix som vi använder ett matematiskt värde och används för att uttrycka stora tal och ord på ett enkare sätt. Här ska vi gå igenom prefixen för tal mellan 0 och 1.
Exempel

”Synligt ljus har en våglängd mellan 400 och 700 nanometer”.
Prefixet nano förkortas n och betyder miljarddel.

400 nm = 400 · 0,000 000 001 m = 0,000 000 4 m
400 nanometer = 400 miljarddels meter

Prefixet nano används ofta inom en gren av teknik inom naturvetenskapen som kallas nanoteknik. Anledningen till att det kallas nanoteknik är att man inom denna gren tittar på objekt på atomär nivå, och en vanlig atom har en diameter på 0,1 nm.

Här är en tabell för de av de vanligaste prefixen för tal mellan 0 och 1.

Deci, centi och milli har funnits i det internationella SI-systemet, som är en internationell standard för måttenheter och prefix, sedan slutet av 1700-talet. Övriga enheter från tabellen nedan togs upp i SI-systemet först från 1960 och framåt.