Åk 6–9
 
Svenska/Polski

8.1 Att uttrycka små tal med ord
Vad är små tal?

Innan vi börjar tala om små tal, så måste vi bestämma oss för vad vi menar med små tal. Vi definierar därför små tal som alla positiva tal mindre än 1 som kan skrivas som ett ändligt decimaltal. Notera att detta är vår definition av små tal och ingen allmänt vedertagen definition av små tal.

Tal mellan 0 och 1 kan utläsas på två sätt. Antingen genom att säga:

"Noll komma ......"

eller genom att utläsa dem som delar. Vi kommer här att redogöra för hur man utläser tal mellan 0 och 1 som respektive delar.Exempel 1Talet 0,367 kan utläsas:

  • "0 komma 367"
  • "367 tusendelar"

Om man väljer att uttrycka talet i delar är det vanligare att använda det senare sättet när man uttalar talet, alltså "367 tusendelar".

En bra minnesregel när man använder detta sätt är att utgå från den sista siffran i talet och se vilken del den siffran är. I exemplet ovan är det siffran 7, och dess värde är tusendel. Vi har 367 stycken tusendelar.Exempel 2Den sista siffran i talet ovan är 5 som betyder tiotusendelar. Vi har 45 stycken tiotusendelar och talet utläses "45 tiotusendelar".