Åk 6–9
 
Svenska/فارسی
3.2 Medelvärde

Medelvärde är det vanligaste lägesmåttet. Du har säkert någon gång hört någon säga ”i medeltal” och ”i genomsnitt”. T ex var medellivslängden i Sverige år 2005 följande:


Källa: SCB

Tänk dig att ett kompisgäng ska jämföra sina sommarjobbslöner med varandra. Följande timlöner har kompisgänget:Vilken är deras medellön?

För att ta reda på medellönen adderar man deras löner och dividerar summan med antalet löner,som i detta fallär 5 st. Uträkningen ser ut så här:

55kr + 60kr + 70kr + 80kr + 55kr
320
Medelvärdet =
=
= 64 kr
5
5


Kompisgängets medellön är alltså 64 kr.

Världens längsta och kortaste man

Med en längd av 236 cm är Xi Shun från Mongoliet den nu längsta levande människan i världen. Khagendra Thapamagar från Nepal är världens minsta människa. Han är 51 cm lång.


Bild: Torben Freytag