Åk 6–9
 
Svenska/فارسی
2.1 Metoder för insamling av data
När man samlar in information och sammanställer det till statistik kan man använda sig av olika metoder.

De vanligaste och mest traditionella metoderna för att samla in information i en undersökning är genom enkäter, intervjuer och/eller observationer. Idag används också automatiserade metoder genom att t ex undersöka vad du har handlat på ditt betalkort.

Det är vanligt att forskare använder sig av följande metoder för sina studier. De går till så här:
Enkät
Kan också kallas för frågeformulär. Du har säkert någon gång besvarat en enkät. En enkät innehåller ett antal frågor som ska besvaras, t ex har du kanske fyllt i en enkät om dina sömn- och kostvanor.Intervju

En intervjuare ställer ett antal frågor och noterar svaren. Det kan vara en intervju med fasta, förutbestämda frågor eller frågor som är mer fria och följer samtalet.Observation

Här observerar och registrar undersökaren det som händer/ska undersökas. Observatören kan vara synlig eller dold.

Man kan också samla in fakta/statistik genom att göra litteraturstudier, vilket betyder att man undersöker vad som tidigare är skrivet i ämnet och sammanfattar det.