Åk 6–9
 
Svenska/فارسی
3.1 Att rita en graf
Om man prickar in fler punkter i ett koordinatsystem och sammanbinder dem får man en graf. En graf brukar man rita när det finns ett samband mellan värdet på x-axeln och värdet på y-axeln. Vi tar ett exempel med punkterna (-2, 0), (0, 2), (2, 4) och (4, 6).

Punkterna kan också åskådiggöras i en värdetabell:
Vi prickar in dem i ett koordinatsystem och sammanbinder dem till en graf.