Åk 6–9
 
Svenska/فارسی
2.1 Koordinatsystemets uppbyggnad
I kapitlel 2.4 på negativa tal går vi igenom tallinjen och placering av tal på tallinjen. När vi har en tallinje brukar vi vanligtvis placera talen, punkterna, direkt på tallinjen. Vi tar ett exempel där vi har talen -3 och 4.Ett koordinatsystem består av två tallinjer, en vågrät och en lodrät. De båda tallinjerna kallas för axlar. Den vågräta (första) axeln är x-axeln och den lodräta (andra) axeln är y-axeln. De båda axlarna möts där de har värdet 0 och den punkten har fått namnet origo.

När du har ett koorinatsystem bildar axlarna fyra olika områden, och dessa har fått namnet kvadranter. 1:a, 2:a, 3:e och 4:e kvadranten.
Ett markerat värde på en tallinje kallas för punkt, och så kallas det också i ett koordinatsystem. I ett kooridnatsystem bestäms positionen av en punkt med hjälp av två värden på axlarna, ett x-värde och ett y-värde. Dessa två värden är en punktens koordinater. Nedan har vi placerat en punkt som har x-värdet 4 och y-värdet 2. Punkten har koordinaterna (4, 2).I nästa kapitel ska du få lära dig mer om koordinater.