Åk 6–9
 
Svenska/Español
2.1 Vikt, massa och tyngd
Vad är tungt och lätt och vad avgör det?

Foto: Fredrik Enander
Med en balansvåg kan man jämföra föremåls vikt.

Om du vill veta vad föremålen väger måste du använda dig av så kallade motvikter som du känner till vikten av.Är det någon skillnad på vikt, massa och tyngd?

Många gånger när vi använder begreppen vikt, massa och tyngd i vardagligt tal så betyder de samma sak. Inom naturvetenskapen är det skillnad mellan dessa begrepp.

Vikt är beteckningen på ett föremål med en viss mängd massa. Detta ska inte förväxlas med tyngd som är en kraft, som ändras beroende på hur stor gravitationen är. Du har samma massa var du än befinner dig – men din tyngd minskar om du skulle förflytta dig till månen som har en lägre gravitation.


Bild: Torben Freytag


Ordet vikt används i vardagligt tal medan massa och tyngd används mest som vetenskapliga termer.

Vikt ≈ massa

Tyngd = massa · gravitation