Åk 6–9
 
Svenska/Español
1.1 Introduktion
För att beskriva och visa verkligheten kan vi ibland behöva förstora och förminska saker. För att beskriva hur mycket vi har förminskat eller förstorat något har vi infört begreppet skala.

Förminskningar och förstoringar stöter du på överallt.

En karta är ett exempel på en
förminskning av verkligheten.

Kartor kan ha olika skalor.

Foto: Fredrik Enander

I ett mikroskop förstoras verkligheten, t ex bakterier och celler.


Med en kopiator kan vi förminska och förstora bilder och texter.


Foto: Max Krabbenhöft