Åk 6–9
 
Svenska/Español
1.1 Introduktion
Har du hört talas om tal som är mindre än noll? Du har nog kommit i kontakt med tal mindre än noll förut även om du kanske inte har tänkt på det.

Om man är skyldig en person något eller om det är mycket kallt ute så kan man bli tvungen att använda tal som är mindre än noll. Vi brukar kalla det för negativa tal. Ett negativt tal är alltså ett tal mindre än noll.

Det finns många olika exempel i vardagslivet där du använder negativa tal:

  • Det vanligaste exemplet, vilket också passar bra i ett land som Sverige, där vi har kalla vintrar, är termometern. När det är kallt är det minusgrader, temperaturen är lägre än 0 grader.

Foto: Fredrik Enander

  • Marianergraven i Stilla Havet är över 10 000 m djup. Havsnivån brukar vi kalla 0 m, och Marianergraven ligger då 10 000 m under 0. Världens högsta berg, Mount Everest, ligger på 8 848 m över havsnivån.

  • Om man ska köpa något dyrt brukar man låna pengar av banken, och man har då en skuld till banken. Att ha en skuld, att vara skyldig pengar brukar skrivas som ett negativt tal.

  • Om du ska ringa till en annan del av världen måste du ta reda på hur mycket klockan är där, och då måste du ta hänsyn till tidszoner. Moskva ligger 2 timmar före svensk tid och Lima ligger 6 timmar efter svensk tid.