Åk 6–9
 
Svenska/Español
1.1 Introduktion
Inom algebra och funktionslära är koordinatsystemet ett viktigt hjälpmedel.

Du hittar koordinatsystem lite överallt. Om du har spelat schack vet du att brädet har bokstäver och siffror i kanterna. Med hjälp av dessa kan du ange pjäsernas position.

Hela vårt jordklot är indelat i ett koordinatsystem med longituder och latituder. Detta är ovärderlig hjälp när vi ska ange platser på vår jord. Kartor har använts mycket länge. Idag använder vi oss ofta av GPS - (Global Positioning System). Det är också en sorts koordinatsystem.